Realizujeme
všetky projekty týkajúce sa elektroinštalácie, vrátane malých projektov, zákaziek z verejného sektora aj od súkromných investorov.


Ako prebieha spolupráca s nami?
• úvodná konzultácia s investorom o jeho predstavách o fungovaní elektroinštalácie
• výpočet požadovaného výkonu
• vypracovanie projektu
• uzavretie zmluvy - v zmluve o dielo v zmysle Obchodného zákonníka sú určené všetky podmienky realizácie diela, rozsah, cena, termín začatia a ukončenia, záručné podmienky a iné podmienky podľa dohody s investorom.
• realizácia elektroinštalácie
• silnoprúdové rozvody (svetelné, zásuvkové, technologické, ovládacie, riadiace)
• slaboprúdové rozvody (pre el. vrátnika, video, televízny signál, štruktúrovanú kabeláž, telefónne rozvody)
• rozvody pre zabezpečovací systém, rozvody pre meracie, ovládacie a regulačné obvody
• kontrola diela s investorom - dvojitá kontrola po ukončení hrubej montáže, teda po osadení rozvádzača, uložení káblov do stien a vývodov pre technologické zariadenia. Kontrolu vykonáva nezávisle vedúci montážnej skupiny a ďalší poverený pracovník v prítomnosti investora.
• odovzdanie dokončeného diela vrátane kompletnej dokumentácie 
Záruka
Na nami vykonané montážne práce poskytujeme záruku v trvaní 60 mesiacov odo dňa odovzdania diela.
Poskytujeme servis na nami vykonané elektromontážne práce, preberáme zodpovednosť za nami namontované elektroinštalačné materiály v rozsahu 24 mesiacov.


VT Elektrotechnik s.r.o.

Budovateľská 50, Prešov

0944 185 643

info@vtelektrotechnik.eu

© Copyright vtelektrotechnik.eu